ÜRÜNLER - ANA BAŞLIKLAR

Ürünlerimiz hakkında özet bilgileri ve başvuru yöntemlerini inceleyebilirsiniz.

Elektronik İmza

Temel anlamda elektronik imza elektronik ortamda dökümanlarımızı imzalamak için kullandığımız sayısal verilerdir.

Elektronik imza sayesinde imzalanmış verinin, kimin tarafından imzalandığını ve güvenilirliğini kontrol etmiş oluruz..5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı ortamda, bütünlüğü bozulmadan(bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orjinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlar ile garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

Elektronik İmza Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Kurumsal Başvuru İçin İstenilen Belgeler;
 • Kimlik Fotokopisi(Aslı Görülecek)
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • İmza Sirküleri Fotokopisi
Bireysel Başvuru İçin İstenilen Belgeler;
 • Kimlik Fotokopisi

Zaman Damgası

Zaman Damgası bir verinin belirli bir tarihte ve belirli bir zamandan önce var olduğunu kanıtlar.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre ise Zaman Damgası; Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği ve alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı ifade eder.


Zaman Damgası Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Başvuru İçin İstenilen Belgeler;
 • Kimlik Fotokopisi

Elektronik İmza Kullanım Alanları

 • E-devlet uygulamalarında (turkiye.gov.tr)
 • UYAP projesi kapsamında
 • Sanayi Bakanlığı projelerinde
 • EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) uygulamalarında
 • E-Fatura uygulamalarında
 • MERSİS Projesi kapsamında
 • Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminde
 • Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde
 • Banka talimatlarının gönderilmesinde
 • Performans, izin, fazla mesai ve masraf onay formlarında
 • Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında
 • Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde
 • Elektronik arşivin e-imzalanmasında
 • Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanabilirsiniz.

Zaman Damgası Kullanım Alanları

Bir dosya transferinde, para transferinde, başvurularda,sözleşme yapılması vs. durumlarda tarih ve saat kanıtlama ihtiyacı duyulduğunda kullanılmalıdır. Özellikle de e-ticaret ve e-devlet uygulamalarında. Bunun yanı sıra yeni bir fikir, tasarım, formül vb. mülki ve fikri kullanım hakkı elde edilmek istenilen her türlü elektronik veri için de zaman damgası kullanılmalıdır.

ÜST