Zaman Damgası

Zaman Damgası bir verinin belirli bir tarihte ve belirli bir zamandan önce var olduğunu kanıtlar.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre ise Zaman Damgası; Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği ve alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı ifade eder.


Zaman Damgası Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Başvuru İçin İstenilen Belgeler;
  • Kimlik Fotokopisi

Zaman Damgası Kullanım Alanları

Bir dosya transferinde, para transferinde, başvurularda,sözleşme yapılması vs. durumlarda tarih ve saat kanıtlama ihtiyacı duyulduğunda kullanılmalıdır. Özellikle de e-ticaret ve e-devlet uygulamalarında. Bunun yanı sıra yeni bir fikir, tasarım, formül vb. mülki ve fikri kullanım hakkı elde edilmek istenilen her türlü elektronik veri için de zaman damgası kullanılmalıdır.

ÜST